Επιχειρησιακή επικοινωνία...

Επιχειρησιακή επικοινωνία...

Η επικοινωνία είναι το «λιπαντικό» των ανθρωπίνων και εργασιακών σχέσεων.

Χωρίς ικανοποιητική επικοινωνία, δημιουργούνται περιττά προβλήματα στις σχέσεις μας και ελαττώνεται η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα μας.

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ένα κοινωνικό και επικοινωνιακό ων, αλλά αντιμετωπίζει φυσιολογικά και ψυχολογικά εμπόδια στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά.

Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει γλαφυρά  τις βασικές αρχές για μια επιτυχημένη προφορική επικοινωνία, δείχνει δε συστήματα για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.