Ο ρόλος του ηγέτη - manager στη σύγχρονη εποχή...

Ο ρόλος του ηγέτη - manager στη σύγχρονη εποχή...

Βασικό κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι ένας ικανός και χαρισματικός ηγέτης – manager.

Ο ηγέτης – manager ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριοποίησης του είναι ένα πρόσωπο προικισμένο και χαρισματικό που χάρη στη χρήση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει κατευθύνει την ομάδα του και την επιχείρησή του, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

Η ανάγκη για την αναζήτηση ενός ικανού manager είναι πραγματική, η επιθυμία ωστόσο αναζήτησης ενός ηγέτη – manager είναι βαθύτερη και αποτέλεσμα ιστορικής διαδικασίας.

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται ποια χαρακτηριστικά οφείλει να έχει ένας διοικητής προκειμένου να γίνει πραγματικός ηγέτης.