Η πρακτική των πωλήσεων...

Η πρακτική των πωλήσεων...

Η προσέγγιση του πελάτη αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» σχεδόν κάθε πωλητή.

Πως θα πεισθεί ο πελάτης να αγοράσει το προϊόν που θέλετε να του πωλήσετε, όταν μάλιστα είναι ικανοποιημένος από το υποκατάστατό του που αγοράζει ήδη;

Φιλοδοξία της παρούσας μελέτης, σε καμία περίπτωση δε συνιστά τη διαμόρφωση μιας τυποποιημένης παρουσίασης «κονσέρβας» που «πάει με όλα», αλλά η παροχή ωφέλιμων γνώσεων και εμπειρίας αναφορικά με τη χρήση επηρεαστικών λέξεων (key words) και εκφράσεων που προκαλούν τους διαφόρους τύπους έλξεων, προκειμένου να «τραβήξουν» την προσοχή του υποψήφιου πελάτη και να επιτευχθεί η Πράξη της πώλησης.