Τεχνικές πωλήσεων στην Βιομηχανική Επανάσταση...

Τεχνικές πωλήσεων στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση...

Ξεκινήστε μια επανάσταση στο χώρο των πωλήσεων σχετικά με τον πελάτη.

Κάθε ενέργεια, ανεξαρτήτως σημαντικότητας, οφείλει να λαμβάνει χώρα σε σχέση με τον πελάτη.

  • Θα διευκολύνει τον πελάτη;

  • Θα είναι καλύτερη;

  • Θα είναι φθηνότερη;

  • Θα δημιουργήσει περισσότερο επικερδείς πελάτες;

Αν οι καιροί είναι δύσκολοι, η διοίκηση της επιχείρησης χρειάζεται να επιμείνει σε περισσότερο εξειδικευμένους και ενημερωμένους πωλητές. Είναι απαραίτητο μάλιστα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους εκείνους που βρίσκονται πλησιέστερα στον πελάτη και είναι άμεσα υπεύθυνοι για την παραγωγή αποτελεσματικών πωλήσεων, την ποιοτική και σωστή ανταπόκριση του service.

Ένα απαραίτητο και χρήσιμο εγχειρίδιο που είναι δυνατό να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο μελέτης κάθε ανταγωνιστικής επιχείρησης.