Κερδίστε τηλεφωνώντας

Κερδίστε τηλεφωνώντας

Τα μυστικά της επιτυχίας στην επαγγελματική τηλεφωνική επικοινωνία!

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο για την επαγγελματική χρήση του τηλεφώνου με πρακτικές συμβουλές και μελέτες περιπτώσεων τηλεφωνικών επικοινωνιών!

Στις σελίδες του θα βρείτε μεταξύ άλλων βήμα - βήμα οδηγίες για:

  • Κλείσιμο επαγγελματικής συνάντησης

  • Απόκτηση νέων πελατών

  • Διαχείριση αντιρρήσεων

  • Χειρισμό τηλεφωνικών παραπόνων

  • Αξιοποίηση του επαναληπτικού τηλεφωνήματος (follow-up call)

  • Τηλεφωνική είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων

Το βιβλίο αυτό έχει μια εξαιρετική χρησιμότητα για κάθε άνθρωπο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, ιδιαίτερα όμως για τους ανθρώπους του εμπορίου, των επιχειρήσεων και των πωλήσεων. Κι αυτό γιατί η αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου προϋποθέτει οργανωτικές και τεχνικές δεξιότητες, όπως η ορθή εκφορά του λόγου, η χροιά και ο τόνος της φωνής και φυσικά ένα συγκροτημένο και δομημένο τρόπο σκέψης.

Όλα τα παραπάνω, και όχι μόνο, αναφέρονται από τους συγγραφείς του βιβλίου διεξοδικά και με παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική. Γι' αυτό και το βιβλίο "Κερδίστε Τηλεφωνώντας" αποτελεί ένα εργαλείο - πρότυπο για τον επαγγελματία του τηλεφώνου αλλά και κάθε άνθρωπο της επιχείρησης.