Ποια ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία

Ποια ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία

ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ;

Η δημιουργία των προϋποθέσεων και του περιβάλλοντος για υγιή, δημιουργική και διαχρονική ανάπτυξη εξαρτάται από τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές , ώστε να απελευθερωθεί ο δυναμισμός , η ευελιξία και η ευφυΐα μας. Πως μπορεί  να γίνει αυτό ; Με ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που μας ταιριάζει:  Με «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία»!

Ο Γιώργος Σταμάτης έγραψε:

"Η ανάπτυξη δεν αποτελεί οικονομικό αυτοσκοπό . Μία ανάπτυξη όμως που θεμελιώνει μία ισχυρή, δημιουργική και με αντοχή στο χρόνο οικονομία αποτελεί το μοναδικό δρόμο για κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική φροντίδα. Αυτό είναι και το πνεύμα του βιβλίου « Ποια Ανάπτυξη ; Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία » , που γράψαμε μαζί με τον Αντώνη Ζαΐρη.

Ξέρουμε ότι η κρίση δεν έχει κυκλικό , αλλά διαρθρωτικό χαρακτήρα. Δεν έχουμε πρόβλημα ζήτησης κυρίως , αλλά παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Πως θα αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα;

Τη λύση την ονομάζουμε  «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία». Τι συμβολίζουν αυτές οι έννοιες;

Σχεδιασμένη, γιατί 7 χρόνια ύφεσης, αποπληθωρισμού, παραγωγικής αποδυνάμωσης, κοινωνικής υποβάθμισης, φτώχειας και ανεργίας, δεν μας επιτρέπουν την έλλειψη σχεδίου. Ενός σχεδίου που θα στηρίζεται στη δημιουργία του περιβάλλοντος και των ικανών προϋποθέσεων για ανάπτυξη. Κάτι που σημαίνει σημαντικές θεσμικές αλλαγές και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά και την οικονομία.

Δημιουργική, μέσω κινήτρων (φορολογικών, ασφαλιστικών, διοικητικών, εμπορικών, χρηματοδοτικών, υποστηρικτικών κ.α) σε τομείς εξωστρεφείς, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αλλά και μέσω κινήτρων  που θα προωθούν τη συνεργασία (μέσω κοινών υποδομών, εμπορικών, υποστηρικτικών δράσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κ.α.). Ιδιαίτερα μάλιστα των Μικρών και Μεσαίων, που αριθμός τους είναι ο μεγαλύτερος στη Ευρώπη ως ποσοστό επί του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων.          

Υπόδειγμα αντίστοιχων δράσεων είναι το «ιταλικό» (ακόμα και γαλλικό ή δανέζικο ή ολλανδικό ) μοντέλο, όπου πολλοί μικροί παραγωγοί υποστηρίζονται από κοινού σε θέματα νομικά, φορολογικά, φοροτεχνικά, ασφαλιστικά, marketing,  branding, logistics κ.α. ‘Έτσι αξιοποιούν δυνατότητες που αλλιώτικα δεν θα είχαν και ωφελούνται σε οικονομίες κλίμακας, καθώς και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Αναρχία, (με τη συμβολική έννοια φυσικά) τέλος, αν αφήσουμε ελεύθερο, χωρίς περιττούς παρεμβατισμούς, αλλά και προστατευτισμούς, τον Έλληνα  επιχειρηματία, για να αποκαλυφθεί ο δυναμισμός, η ευελιξία, η φαντασία, και η ευφυΐα του! Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ναυτιλίας, η οποία μεγαλουργεί διεθνώς, ακριβώς επειδή έχει γλυτώσει από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της γραφειοκρατίας, των αγκυλώσεων του κρατικού παρεμβατισμού  και του αθέμιτου ανταγωνισμού των  προστατευόμενων από το πολιτικό σύστημα.

Δεν παραγνωρίζουμε φυσικά την ανάγκη και για μεγαλύτερες μονάδες. Αυτό, όμως, θέλει χρόνο και άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι μεγάλες μονάδες θα συντελέσουν καθοριστικά στην απορρόφηση της ανεργίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα. Όμως ο κύριος όγκος της οικονομίας μας αποτελείται από μικρές μονάδες. Τις αφήνουμε ελεύθερες να αναπτυχθούν δημιουργικά, όπως μόνον αυτές ξέρουν, όμως τα κίνητρα και το «σπρώξιμο» θα τις ωθήσει προς διεθνώς εξαγώγιμες παραγωγικές δραστηριότητες και στην σχεδόν «αναγκαστική» συνεργασία μέσω συνεργειών και συνεταιρισμών.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι:

- Δεν υπάρχει πλούτος χωρίς παραγωγή.
- Δεν υπάρχει κοινωνική φροντίδα χωρίς πλούτο.
- Δεν υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
- Δεν υπάρχει ισότητα χωρίς ελευθερία.
- Δεν υπάρχει πλούτος χωρίς ελευθερία.
- Δεν υπάρχουν όλα αυτά μέσα σε ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Γι’ αυτό, το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα, προσπαθώντας να βγούμε από την εθνική καταστροφή των τελευταίων χρόνων, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων και του περιβάλλοντος για μια υγιή, δημιουργική και διαχρονική ανάπτυξη, για το καλό όλης της ελληνικής κοινωνίας.

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μέσα από καταστροφές, αλλά και μεγάλες υπερβάσεις τα καταφέρνει να προχωράει… Ίσως τώρα να κλείνει ένας κύκλος και να αρχίζει ένας καινούργιος. Φτάνει να προχωρήσουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ώστε να απελευθερωθεί ο δυναμισμός, η ευελιξία και η ευφυΐα μας!

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Μα με ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που μας ταιριάζει:

Με «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία»!"