Το λιανικό εμπόριο: Θεωρία & Πραγματικότητες

Το λιανικό εμπόριο: Θεωρία & Πραγματικότητες

Ένα σημαντικό μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αντώνη Ζαΐρη έχει ως κοινή συνιστώσα την επιχειρηματικότητα σε χώρους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το λιανικό εμπόριο.

Σήμερα, με την επιπρόσθετη εμπειρία που αποκομίζει καθημερινά από τη θέση του γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας και με την ευκαιρία που έχει να έρχεται σε επαφή με τα ζητήματα των ίδιων των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, διαπιστώνει την ανάγκη καταγραφής και μελέτης των δυνατοτήτων που έχει ένας συναφής κλάδος, αυτός του λιανεμπορίου τροφίμων.

Το θέμα του βιβλίου, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, ήταν αποτέλεσμα θεωρητικών του αναζητήσεων και εμπειρικών προκλήσεων. Στα κεφάλαια του βιβλίου, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με τα σημερινά δεδομένα, την ανταγωνιστικότητα και τις μελλοντικές τάσεις.

Επίσης, ο Αντώνης Ζαΐρης μελετά το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά λιανεμπορίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην τάση των τελευταίων χρόνων, τα καταστήματα ευκολίας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, καταγράφοντας στοιχεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτύου, ενώ παρουσιάζονται και οι βασικές διαφορές με άλλους, κυρίαρχους τύπους καταστημάτων (υπέρ μάρκετ και σούπερ μάρκετ). Το έργο ολοκληρώνεται με την εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή.

Η έκδοση περιλαμβάνει πίνακες με στοιχεία για το δίκτυο καταστημάτων του κλάδου, την εξέλιξη βασικών μεγεθών του, τα μερίδια των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κ.λπ.

σελφ σερβις (T. 416)

Ξένια Μαντζιώρη,Δντρια Σύνταξης περιοδικού ΣΕΛΦ-ΣΈΡΒΙς

Αγορά απευθείας από τον συγγραφέα.