Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδευση και Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας - Οικονομικός Ταχυδρόμος - Οικονομικός Ταχυδρόμος