Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών