Τι είναι η "μοναδική πρόταση πώλησης", Η Ναυτεμπορική

Η μοναδική πρόταση πώλησης συμπυκνώνει τον κύριο λόγο επιλογής ενός προϊόντος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων του.Σχετίζεται άμεσα με τη στρατηγική φιλοσοφία της επιχείρησης, συνιστά κυρίαρχο στοιχείο μιας παρουσίασης πωλήσεων και επικοινωνείται δυναμικά μέσα από όλες τις μορφές εταιρικής επικοινωνίας.Η ανάλυση των χαρακτηριστικών αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, που σχετίζονται αποκλειστικά με το προς πώληση προϊόν και το συνεργάτη πωλήσεων, συνιστούν δε δυναμική υποστήριξη, επιχειρηματολόγηση και τεκμηρίωση της υπόσχεσης πωλήσεων (Reason why).

Από την άλλη, τα πλεονεκτήματα έχουν να κάνουν με τη λεπτομερή επεξήγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, που συντελούν στην ικανοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ενός δυνητικού πελάτη. Σχετίζονται, δηλαδή, άμεσα με την παροχή συγκεκριμένων λύσεων με τη μορφή υπόσχεσης (promise) για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος από την πλευρά του συνεργάτη πωλήσεων, που στόχο έχουν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του αγοραστή. Και αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και κυρίαρχο στοιχείο της αγοραστικής διάθεσης του καταναλωτή αποτελεί η προσδοκία επίτευξης της καλύτερης δυνατής και συμφερότερης λύσης, που να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών του με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Όσον αφορά τώρα τη μοναδική πρόταση πώλησης (USP) Unique Selling Proposition, διαφοροποιείται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα στοιχεία υπεροχής του προϊόντος σε σχέση με άλλα αντίστοιχα ομοειδή ή μη ανταγωνιστικά προϊόντα και τούτο διότι το μοναδικό πλεονέκτημα είναι ευρύτερης σημασίας, αγγίζει δε όχι μόνο τη φιλοσοφία, αλλά και το κύρος και την εικόνα της επιχείρησης.Δεν είναι απαραίτητο, ωστόσο, να έχει να κάνει με απολύτως μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν μπορεί ο πελάτης να αναζητήσει και να βρει σε άλλα προϊόντα, αλλά περισσότερο με το στοιχείο εκείνο με το οποίο ταυτοποιεί και επικοινωνεί η επιχείρηση την εικόνα της στην αγορά.