Παγίδα ρευστότητας και κλειστές αγορές, Καθημερινή-Οικονομικά

Tο άρθρο του Α. Ζαΐρη στην εφημερίδα "Καθημερινή", στις 27/09/2014, σχετικά με την παγίδα της ρευστότητας όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας.