Υγιής βιώσιμη ανάπτυξη με φιλελεύθερο πρόσημο - Κριτική βιβλίου "Ποια ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη δημιουργική αναρχία"

Κριτική βιβλίου "Ποια Ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη δημιουργική αναρχία" από τον πρώην Υπουργό και συγγραφέα Ανδρέα Ανδριανόπουλο στην Καθημερινή.