Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» των Αντώνη Ζαΐρη και Γιώργου Σταμάτη, που κυκλοφορεί από τις Εκόσεις Παπαδόπουλος. Ελεύθερος Τύπος, 18/06/23

Με θέμα "Η δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα και Οικονομικά μεγέθη που χρήζουν προσοχής". Ειδικό αφιέρωμα Η επόμενη μέρα, 29-05-2023