Πέρα από τη διαφορά στο θεσμικό πλαίσιο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχει να κάνει με το υποκείμενο αναφοράς (δημόσιο ή ιδιώτης) ή την επιλογή του μοντέλου διοίκησης που υιοθετείται, είναι απαραίτητο σε πρώτη φάση να ερευνηθούν, να αξιολογηθούν και να μεταφερθούν οι κύριες τεχνικές διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής ιδιωτικής οικονομίας, από την ιδιωτική και στη δημόσια επιχείρηση. Είναι σαφές ότι και η δημόσια επιχείρηση λειτουργεί στο πλαίσιο της ίδιας ανταγωνιστικής αγοράς που απαιτεί τον καθορισμό σχεδίων marketing και στόχων.

Read more

Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε όλες τις φάσεις σχεδιασμού (steps in planning) που περιλαμβάνει ένα πλάνο marketing, είναι η γυναικεία σειρά αρωματικών προϊόντων V.G. Η εταιρία προώθησης και διανομής καλλυντικών προϊόντων Πρωτοπορία είναι ο εισαγωγέας και αποκλειστικός διανομέας των αρωμάτων αυτών. Η βασική φιλοσοφία που διαπνέει την Πρωτοπορία είναι η υιοθέτηση μιας νέας τακτικής προσέγγισης και ανάπτυξης αυτών των προϊόντων, που θα επιτρέψει την καθολική αποδοχή τους από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό στη βάση μιας φιλόδοξης και σύγχρονης στρατηγικής marketing.

Read more

Ο αρθρογράφος της «Ν» Αντώνης Ζαΐρης (Β.Α. Μ.Β.Α.) μου έστειλε μια σκέψη του: «Στο πλαίσιο της “Παγκοσμιοποίησης” στις αρχές του 21ου αιώνα οι κρίσεις είναι αναμενόμενες καθώς επίσης και η λειτουργία του Παγκόσμιου Καπιταλισμού γνωστή.Αυτό που πρέπει να αναζητηθεί από τις Εθνικές Κυβερνήσεις, μεμονωμένα ή συλλογικά, είναι η ύπαρξη του μηχανισμού εκείνου που θα επιλαμβάνεται της αντιμετώπισης των κρίσεων με Στρατηγικό Προγραμματισμό, Οργάνωση και συγκεκριμένη Μεθοδολογία. Αναρωτιέμαι μήπως στην προοπτική της συνένωσης των διαφορετικών εθνικών Καπιταλισμών σε έναν Παγκόσμιο Καπιταλισμό που θα διαθέτει όχι μόνο πολιτικό ρεαλισμό και οικονομική ισχύ αλλά κοινωνική ευαισθησία, δυνατότητα πολυπολιτισμικής προσέγγισης των λαών και σύστημα αξιών, μπορεί να στηριχθεί με βεβαιότητα το μέλλον της Ανθρωπότητας;».

Η ιδέα είναι παράλληλη με την πρόταση του Ιγνάσιο Ραμονέ για τη δημιουργία Οικονομικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Αργά ή γρήγορα προς τα εκεί θα κατευθυνθούμε.

Μ. Ευγενικός