Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα της Γένοβας ...

Η πλέον επαρκής απάντηση στην παγκοσμιοποιημένη «ανησυχία» των απανταχού παγκοσμιοποιημένων διαδηλωτών της Αντιπαγκοσμιοποίησης είναι η θεσμική ενίσχυση και πολιτική θωράκιση καθώς επίσης και η περαιτέρω εμβάθυνση της ίδιας της έννοιας της Παγκοσμιοποίησης.

Read more