Ο δυναμικός χαρακτήρας της διεθνούς κοινωνίας, με συνεχείς αλλαγές σε θεσμούς και δραστηριότητες, επιβάλλει θετικές παρεμβάσεις marketing, λόγω του δυναμικού και όχι στατικού του χαρακτήρα, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων και διευρυμένων καταναλωτικών αναγκών. Η φιλοσοφία αυτή του marketing έχει άμεση σχέση με το δείκτη οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων  και συνεπώς με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της χώρας.

Read more

Πέρα από τη διαφορά στο θεσμικό πλαίσιο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχει να κάνει με το υποκείμενο αναφοράς (δημόσιο ή ιδιώτης) ή την επιλογή του μοντέλου διοίκησης που υιοθετείται, είναι απαραίτητο σε πρώτη φάση να ερευνηθούν, να αξιολογηθούν και να μεταφερθούν οι κύριες τεχνικές διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής ιδιωτικής οικονομίας, από την ιδιωτική και στη δημόσια επιχείρηση. Είναι σαφές ότι και η δημόσια επιχείρηση λειτουργεί στο πλαίσιο της ίδιας ανταγωνιστικής αγοράς που απαιτεί τον καθορισμό σχεδίων marketing και στόχων.

Read more

Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε όλες τις φάσεις σχεδιασμού (steps in planning) που περιλαμβάνει ένα πλάνο marketing, είναι η γυναικεία σειρά αρωματικών προϊόντων V.G. Η εταιρία προώθησης και διανομής καλλυντικών προϊόντων Πρωτοπορία είναι ο εισαγωγέας και αποκλειστικός διανομέας των αρωμάτων αυτών. Η βασική φιλοσοφία που διαπνέει την Πρωτοπορία είναι η υιοθέτηση μιας νέας τακτικής προσέγγισης και ανάπτυξης αυτών των προϊόντων, που θα επιτρέψει την καθολική αποδοχή τους από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό στη βάση μιας φιλόδοξης και σύγχρονης στρατηγικής marketing.

Read more