Άποψη του Αναπλ Αντιπρόεδρου σε αφιέρωμα μεταξύ άλλων για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη λιανική στο ηλεκτρονικό οικονομικό περιοδικό Finance pro, 01/07/22