Ο κ. Αντώνης Ζαΐρης πιστεύει πως η κοινωνία μπορεί αυτή τη στιγμή να μη φαίνεται διατεθειμένη να υποστεί τις συνέπειες λήψης μέτρων που θα οδηγούσαν σε γρήγορη δημοσιονομική εξυγίανση ή σε επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος, πιστεύει όμως ότι είναι δυνατό μέσα από τη κατάλληλη ενημέρωσή της να δεχθεί τις πρώτες κινήσεις που θα θέσουν τα θεμέλια της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

  • Ποιος, κατά τη γνώμη σας, και γιατί, είναι ο τομέας της οικονομίας στον οποίο θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές;

Read more

1. Πως θα περιγράφατε την σχέση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και διαφήμισης στην Ελλάδα;

Η σχέση διαφήμισης και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι σχετική και συζητήσιμη. Με το δεδομένο ότι οι μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συνιστούν  μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας  αξίζει το κόπο να ενσκήψουμε με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στους κλάδους εκείνους που ανήκουν μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα προϊόντα των οποίων χρήζουν ανάγκης προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της διαφήμισης, με την ευρύτερη έννοια.

Πρόκειται για σχέση αμφίδρομη, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τα αμοιβαία αποτελέσματα που θα υπάρξουν τόσο για την μικρομεσαία Επιχείρηση όσο και για την διαφημιστική Εταιρία.

Read more

M.R: Τι σημαίνει για σας δημιουργικότητα στον τομέα των πωλήσεων;

Α.Ζ: Η δημιουργικότητα στον τομέα των πωλήσεων έρχεται να προστεθεί σα μια νέα δυναμική παράμετρος που συνδράμει στην ανάπτυξη δημιουργικού πνεύματος  και φαντασίας, στην επικράτηση ενός καινούριου τρόπου σκέψης και νοοτροπίας, στην πρωτότυπη  αντιμετώπιση και αξιολόγηση πολύπλοκων και ιδιαίτερης δυσκολίας καταστάσεων, άμεσα συνυφασμένων με τη νευραλγική λειτουργία των πωλήσεων στην επιχείρηση.

Read more