Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαφήμιση, Περιοδικό του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας

1. Πως θα περιγράφατε την σχέση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και διαφήμισης στην Ελλάδα;

Η σχέση διαφήμισης και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι σχετική και συζητήσιμη. Με το δεδομένο ότι οι μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συνιστούν  μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας  αξίζει το κόπο να ενσκήψουμε με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στους κλάδους εκείνους που ανήκουν μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα προϊόντα των οποίων χρήζουν ανάγκης προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της διαφήμισης, με την ευρύτερη έννοια.

Πρόκειται για σχέση αμφίδρομη, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τα αμοιβαία αποτελέσματα που θα υπάρξουν τόσο για την μικρομεσαία Επιχείρηση όσο και για την διαφημιστική Εταιρία.

2. Γύρω από το θέμα της διαφήμισης έχουν δημιουργηθεί ορισμένοι μύθοι αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια πραγματικότητα. Πως θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα;

Οι μύθοι καλλιεργούνται συνήθως είτε από αυτούς που αδυνατούν να εκτιμήσουν τις ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της διαφήμισης, είτε από αυτούς που χρησιμοποιούν λανθασμένα τη διαφήμιση.

Η πραγματικότητα, σε κάθε περίπτωση, έχει να κάνει με την ερευνητική διαδικασία που θα διενεργηθεί και θα αποδείξει το βαθμό αναγκαιότητας ή μη μιας διαφημιστικής καμπάνιας, με την αξιολόγηση της δυναμικής του συγκεκριμένου κλάδου της Επιχείρησης, με την επιλογή των διαφημιστικών μέσων χρήσης και γενικά με όλο εκείνο το φάσμα που θα συμπεριλάβει αιτούμενες ενέργειες που θα συνδράμουν στη βελτιωμένη αναγνωρισιμότητα της Επιχείρησης και των προϊόντων της.

3.   Στις σημερινές συνθήκες πόσο αναγκαία είναι η χρήση αυτού του εργαλείου, δηλαδή της διαφήμισης, και κατά πόσον αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας Επιχείρησης και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού;

Η χρήση διαφημιστικών εργαλείων στη σύγχρονη εποχή μας, του πλήρους και ανελέητου ανταγωνισμού, είναι κατ’ αρχήν θεωρητικά απαραίτητη στην περίπτωση που αποφέρει και τα αντίστοιχα ποσοστιαία αντισταθμιστικά οφέλη ( αύξηση κύκλου εργασιών) στην επιχείρηση και μόνον τότε θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Επιχείρησης. Διαφορετικά είναι δυνατόν να αποτελέσει « boomerang» και να υποθηκεύσει το μέλλον της Επιχείρησης. Ωστόσο, το κρίσιμο point είναι στη σωστή επιλογή των διαφημιστικών μέσων, η διαμόρφωση Στρατηγικής και οι διαμορφωθείσες συνέργιες μεταξύ διαφημιζόμενης Επιχείρησης και διαφημίστριας Εταιρίας.

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσει μια μικρομεσαία Επιχείρηση να κάνει χρήση των διαφημιστικών μέσων;

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για χρήση διαφημιστικών μέσων εξαρτώνται κύρια από την επιλογή του Α ή Β διαφημιστικού μέσου που θα προταθεί και που έχει σαφώς να κάνει με την διαφοροποίηση των κονδυλίων που χρειάζονται ,ανάλογα με την επιλογή.

Στην επιλογή διαφημιστικού ή προωθητικού μέσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Στρατηγική Μάρκετινγκ και πωλήσεων που έχει υιοθετήσει η Επιχείρηση σε βραχυχρόνιο ή μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να ακολουθήσει σε αυτή την κατεύθυνση;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια Επιχείρηση στη διαδικασία επιλογής ενός διαφημιστικού μέσου είναι:

  • Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο των «Εστιασμένων ομάδων» στοχευμένου κοινού, ώστε να εντοπισθεί η κλίμακα ενδιαφέροντος και ο βαθμός έλξης μέσα από εναλλακτικές προτάσεις έντυπων και τηλεοπτικών διαφημιστικών μέσων
  • Έρευνα αγοράς που να αφορά προτεινόμενες εναλλακτικές προωθητικές ενέργειες ( advertorials, ειδικά εταιρικά presentations, events, δεξιώσεις, PR ενέργειες κ.ά.), ανάλογα φυσικά με το είδος και τα προϊόντα της μικρομεσαίας επιχείρησης.
  • Αξιολόγηση αναγνωσιμότητας ή τηλεθέασης και διεισδυτικότητας του επιλεγέντος διαφημιστικού μέσου στο συγκεκριμένο στοχευμένο κοινό.
  • Συζήτηση περί των διαφημιστικών budgets και ποσοστιαία συμμετοχή στο προσδοκώμενο τζίρο.

6.   Ποια διαφημιστικά μέσα πιστεύετε πως ανταποκρίνονται στα δεδομένα τόσο του μεγέθους όσο και του τρόπου οργάνωσης των Ελληνικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων;

Ακριβώς, η επιλογή των διαφημιστικών μέσων που προτείνονται, κατά περίπτωση, εξαρτώνται από παραμέτρους όπως: η δομή της οργάνωσης μιας μικρομεσαίας Επιχείρησης, το μέγεθος, οι δυνατότητες και οι προοπτικές του κλάδου που ανήκει αυτή η Επιχείρηση, το Μάνατζμεντ και η Εταιρική φιλοσοφία κ. ά.

7. Μήπως το κόστος ενός τέτοιου ανοίγματος στην αγορά μιας μικρομεσαίας Επιχείρησης, μέσω της διαφήμισης, είναι απαγορευτικό;

Απαγορευτική θεωρείται μια ενέργεια όταν η προηγηθείσα έρευνα έχει αποδείξει ότι η επικείμενη διαφημιστική καμπάνια αφενός μεν, δεν ανοίγει νέους ορίζοντες στην Επιχείρηση αφετέρου δε, δεν βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των προϊόντων της. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που υπάρχει σωστή εκτίμηση της σχέσης κόστους – ωφέλειας η διαφήμιση θα έλεγα θεωρείται επιβεβλημένη.

8. Σε τελική ανάλυση τι προβλήματα θα λύσει από ένα τέτοιο εγχείρημα και ποιες υποχρεώσεις θα δημιουργηθούν;

Εάν πρόκειται να λύσει προβλήματα αυτά θα είναι προβλήματα αναγνωρισιμότητας και πιστότητας στη «μάρκα». Εάν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα θα οφείλονται στη λανθασμένη διαφημιστική Στρατηγική που έχει υιοθετηθεί.

Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν αυτές έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση των εργασιών της Επιχείρησης και την αύξηση της παραγωγικότητας των πωλήσεων, ώστε να «λειτουργήσει» ευεργετικά και στη πράξη η αποδοτικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας.