Επείγουν οι μεταρρυθμίσεις σε σταθερό πολιτικό σκηνικό

Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο περιοδικό "Market Leader", Ιανουάριος 2016