Το Επιχειρείν εστί Φιλοσοφείν

50 χρόνια Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΕΔΕ).