Ανακάλυψε τον Ηγέτη μέσα σου

50 χρόνια Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΕΔΕ).

Παρακολουθείστε το βίντεο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.