Συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino

Ο Αντώνης Ζαΐρης έδωσε συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino και την Έρη Βαρδάκη σχετικά με την ελληνική κατάσταση με αφορμή το βιβλίο του "Ποια ανάπτυξη; ...σχεδιασμένη δημιουργική αναρχία".